Відділ
соціальної роботи
зі студентською молоддю

Соціальна робота з молоддю здійснюється відповідно до основних напрямів державної політики. Пріоритетними напрямками є здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності, спрямованої на соціальну підтримку студентів, інформаційне забезпечення, сприяння розвитку та підтримку волонтерського руху в університеті.

Соціальна робота з молоддю здійснюється відповідно до основних напрямів державної політики. Пріоритетними напрямками є здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності, спрямованої на соціальну підтримку студентів, інформаційне забезпечення, сприяння розвитку та підтримку волонтерського руху в університеті.

Інформація про відділ

Відділ соціальної роботи зі студентською молоддю Сумського державного університету було сформовано у лютому 2010 року.

Основними завданнями та функціями Відділу є:

  • координація роботи щодо стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти, підготовка пропозицій для призначення іменних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України та інших;
  • надання інформаційно - методичних послуг деканатам інститутів/факультетів щодо питань призначення, позбавлення академічних і соціальних стипендій студентам, організація та проведення лекцій-інструктажів, поточних консультацій для кураторів академічних груп, студентів пільгових категорій з питань соцзахисту, норм і правил призначення академічних та соціальних стипендій;
  • здійснення соціального супроводу студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • формування банку даних на студентів пільгових категорій, що навчаються в університеті;
  • розробка заходів щодо соціальної підтримки студентів пільгових категорій;
  • здійснення соціально-побутової підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, в тому числі надання інформаційної та волонтерської допомоги;
  • організація діяльності, спрямованої на створення належних умов для розвитку обдарованих особистостей, зокрема з числа студентів пільгових категорій, залучення їх до волонтерської діяльності;
  • об’єднання зусиль заступників деканів з виховної роботи, заступників деканів по роботі в гуртожитках, кураторів академічних груп, органів студентського самоврядування для вирішення питань соціального захисту здобувачів вищої освіти;
  • розвиток та популяризація волонтерського руху в університеті, сприяння створенню волонтерських осередків в інститутах/на факультетах;
  • співпраця з представниками органів студентського самоврядування, профспілковою організацією студентів з питань, що стосуються соціального захисту студентів, стипендіального забезпечення та інших, що входять до компетенції Відділу.
Зв'язок з нами