Соціальна сторінка

ПОЛОЖЕННЯ

Про волонтерський загін СумДУ

 1. Загальні положення.
 2. 1.1 Волонтерський загін СумДУ створюється з числа студентів університету відповідно до статті 17 Закону України «Про соціальні послуги». Правовою основою діяльності загону є Конституція України та положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1895, Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» № 2558 - III, від 21.06.20001 р. а також дане положення.

  1.2. Загін створюється як громадське об'єднання на добровільних засадах з метою сприяння духовному розвитку, формування морально - етичних традицій милосердності у ВНЗ, правильній соціальній орієнтації, самореалізації студентської молоді.

 3. Мета та завдання загону.
 4. 2.1. Організація волонтерських груп на факультетах та їх практична діяльність, спрямована на допомогу соціально — незахищеним верствам населення.

  2.2. Сприяння здобуттю знань з різних напрямків соціальної роботи, з метою подальшої їх реалізації у соціальних проектах.

  2.3. Створення системи вторинної зайнятості студентів.

  2.4. Організація дозвілля, розширення сфери спілкування студентів.

  2.5. Надання різноманітних соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям та молоді, що перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю.

  2.6. Пропаганда здорового способу життя.

  2.7. Співпраця з дитячими будинками, інтернатами, товариством Червоного Хреста України, Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, іншими організаціями.

  2.8. Ведення інформаційно - просвітницької, пропагандистської та агітаційної роботи.

 5. Права та обов'язки.
 6. 3.1. Вносити пропозиції щодо соціальної роботи з дітьми та молоддю, брати участь у їх реалізації.

  3.2. 3айматися благодійництвом відповідно до законодавства України.

  3.3. Чітко та сумлінно виконувати свої обов'язки перед іншими волонтерами.

  3.4. Створювати позитивний імідж діяльності волонтера в реалізації соціальних програм.

  3.5. Взаємодіяти з відповідними організаціями міста, області з метою вдосконалення роботи та обміну досвідом.

 7. Умови і порядок прийняття осіб до складу загону і вибуття з нього.
 8. 4.1. До складу загону приймаються студенти університету, що виявили бажання брати участь у доброчинних заходах.

  4.2. Не можуть бути членами загону особи, які порушують громадський порядок, мали судимість, хворі на хронічний алкоголізм, наркоманію тощо.

  4.3. Прийом до складу загону здійснюється на підставі особистої заяви студента за погодженням із заступником декана з виховної роботи відповідного факультету.

  4.4. Припинення повноважень члена загону здійснюється на підставі особистої заяви чи усної відмови, або в разі невиконання покладених на нього зобов'язань.

 9. Діяльність загону.
 10. 5.1. Загін проводить свою діяльність під контролем проректора з науково - педагогічної роботи та соціальних питань та фахівців відділу соціальної роботи з молоддю.

  5.2. Загін у процесі своєї діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами університету, студентським профкомом, студентським самоврядуванням.

  5.3. Загін діє на принципах гуманності, законності, доступності, етичності, довіри.

  5.4. Вирішення питання про призначення та розмір матеріального заохочення членам загону належить до компетенції проректора з науково - педагогічної роботи та соціальних питань.


  Обговорено на засіданні студентського профкому університету,
  протокол № 11 від 21.06.2010 р.

Завантажити